Kruhy matek s dětmi do 3 let…

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference
… nejen o Montessori.

Připravili jsme pro vás cyklus 10 sezení v kruhu matek i s dětmi. Tato setkání jsou inspirována praktickými zkušenostmi s filosofií a pedagogikou paní Marie Montessori a knihou – Ženy, které běhají s vlky od Clarissy Pinkoly Estés.

Semináře vede zkušená lektorka Monika Němcová, se kterou se budeme potkávat každou středu od 15,00  do 17,00 hod po dobu 10-ti týdnů v MAM Prostor.

V bezpečném kruhu matek lze najít a více vnímat, co cítíme a co je potřeba dávat najevo nejen dětem. Naučíme se opírat o sebe-vědomí a najdeme odpověď i na dorážející otázky „proč“. Můžeme uvidět a otevřít vlastní sílu a tvořivost. Najdeme cestu k pochopení jedno-duchosti jako podstaty všeho.

Budeme se setkávat nad základními otázkami týkajícími se soužití s dítětem. Formou vlastních příběhů a osobních otázek se budeme postupně věnovat všem ženám v kruhu, které budou chtít svůj příběh sdílet. Bude dost času na propojení a pochopení podobnosti těchto příběhů.

Spoluobjevíme, co vše je zapotřebí, aby se plně rozvinul potenciál člověka, který se rodí do tohoto světa. Vnímání a reakce dítěte jsou utvářeny nejranějšími zážitky, které se stávají základem pro vše další, co později přichází. Pohlédneme na dítě jako na tvůrce vlastní osobnosti a uvědomíme si i významnou a jedinečnou roli nás rodičů – průvodců. Společně se inspirujeme, jak by mohlo vypadat obohacující prostředí pro děti do tří let, jaké aktivity rozvíjí emoce, pohyb, jazyk a vůli dítěte. Nahlédneme na propojenost pohybu ve vztahu k intelektu a důležitost každodenních činností. Seznámíme se s přístupem ke „vzdělávání“ z pohledu Montessori.

Témata plánovaných setkání:

 • Řád a pravidla montessori pedagogiky – co je Montessori pro vás, jiné systémy
 • Trest, pochvala, odměna- kdo hodnotí
 • Jesle, školka – jaké by jesle, školka měly být, děti v kolektivu
 • Prostor dětí doma – kam všude může
 • Hračky – množství, velikost
 • Senzitivní období – vývoj dětské nezávislosti, vývojové fáze dítěte
 • Komunikace – otázky x výběr
 • Náš čas a čas dětí – pozorování
 • Volnost x hranice – naše setkání s autoritou
 • Montessori v nás a dítě jako naše zrcadlo  - role maminky, jak se stát maminkou

Je mnoho dalších témat, která nás spojují:

 • Narozeni dítěte a proměna vztahu v okolí
 • Porod x potrat
 • Sourozenecké konstelace ( kdo se narodil jako první a druhý atd. jedináček; polosourozenci)
 • Hranice – „hry“ s rodiči – role otce + matky
 • Dítě vyrůstá bez otce/matky
 • Jak „vychovávat“ spoluvychovatele dítěte (babičky, atd.)
 • Jak vybrat lékaře. Jak si pomoci sám aneb co mi říká nemoc (informace pro mne)
Účinkují

Monika Němcová

Montessori lektorka, průvodkyně rodiny, supervizorka montessori jeslí. Učím se být bez předsudků, v přítomném čase, co nejblíže u sebe, nekomplikovat situace a jít si za svými sny. Je to přenositelné a ráda vám pomůžu najít to jednoduché, podstatné a přirozené ve vašich vztazích nejen s vašimi dětmi.

Termíny