Jakub Kovařík - Být někde. Dělat něco.

Výstava
Autor Jakub Kovařík sestavil dřevěnou video konstrukci, která prostor galerie nejen dělí na dvě pomyslné části, ale zároveň snímá prostor za konstrukcí kamerou, která zpětně divákovi nabízí obraz „za“ skrze obrazovku. Autor instalaci doplňuje o další vizuální vjemy využívající prostorového vnímání skrze zrcadlo.
Termíny