Vladimír Halla - Úhel pohledu

Výstava
Výstava obrazů.
Termíny