Sochy výtvarnice Hany Kňávové a keramika Milana Kouta

Výstava
Termíny