Ke kořenům Ponce

Volný čas
Komentované prohlídky k historii Bia Ponec, promítání, tanec, mezigenerační pohybový workshop.
Termíny