Slavnostní koncert - Irina Kondratěnko - klavír

Hudba
Slavnostní večer k 25. výročí otevření hranic po pádu Železné opony. V průběhu slavnostního večera bude připomenuta významná historická událost, která se stala impulsem ke sbližování a spolupráci obyvatel partnerských měst Domažlice a Furth im Wald.
Termíny