Orbis Pictus

Výstava
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23, za podpory Sdružení rodičů a UVU Vás zve na slavnostní zahájení výstavy studentských prací v rámci oslav 100 let budovy školy 1914 – 2014.
Termíny