Nomfusi (JAR)

Hudba
Nomfusi se narodila na venkově v Jižní Africe, v Kapské provincii. Otec byl ve vězení víc než 20 let, matka ji vychovávala sama. Zasvětila ji do tradičních rituálů Sangoma, (kombinace péče o člověka, tance a hudby). Nomfusi se všemu dychtivě učila. Když jí bylo 12 let, zemřela její matka na AIDS. Starala se o ni teta, která později také zemřela na AIDS. V nové pěstounské rodině ji týrali a tak se rozhodla hledat útočiště u svého bratra v Kapském Městě. Rozhodla se bojovat. Přes všechna protivenství nepromarnila tato léta. Začala psát poezii, první báseň (Uthando – Láska) vznikla na matčin pohřeb. Když přišla do Kapského Města, sotva uměla anglicky, ale podařilo se jí dostat místo v restauraci jako servírka a zpěvačka. Koncem roku 2007, když zpívala v místním kostelíku, ji akademie Vivacious Voice vybrala a nabídla jí stipendium zpěvu a kompozice v Kapském Městě. V květnu 2009, při absolventském koncertu školy, podepsala smlouvu s Universal Music. V předešlých měsících totiž už začala vystupovat na prestižních akcích, například na Cape Town International Jazz Festivalu nebo na Miriam Makeba Medley (únor 2009). Noční můra se proměnila v pohádku.
Termíny