Vzpomínky na 1. světovou válku

Výstava
Výstava o lidech na Frýdecku a Místecku, kteří zažili Velkou válku. Ať už jako vojáci, kteří odešli bojovat na frontu nebo obyvatelé zdejších měst podrobeni životu v atmosféře přídělových lístků, nuceného odevzdávání majetku pro vojenské účely či stanného práva. Na výstavě si můžete prohlédnout například autentické deníky nebo dopisy z války, uniformy, zbraně, ale také dobové fotografie Frýdecka a Místecka.
Termíny