Václav Matějíček

Výstava
Výstava akademického malíře Václava Matějíčka, jehož tvorba prošla mnoha změnami od prvních pokusů samouka, přes akademické usměrnění až po vlastní svébytný projev. V poslední fázi jeho tvůrčího života vznikala díla, v nichž se kloubí obraz reálně viděného světa s bohatou symbolikou a jejichž hlavními aktérkami byly ženy.
Termíny