Nejstarší řemeslo

Výstava
Výstava byla z velké části zapůjčena z Muzea policie ČR, které ji již před lety uvedlo pod názvem „Prostituce staré Prahy". Nastiňuje atmosférou starých měst pražských v letech 1850 – 1938 a seznamuje návštěvníky s prostředím, v kterém se toto „řemeslo" rodilo a bujelo. Představí také několik různých přístupů k problematice prostituce v minulosti.
Termíny