Zajímavé a vzácné houby Beskyd a Pobeskydí

Volný čas
Přednáší Ing. Jiří Lederer. Obrazově a slovně budou prezentovány zajímavé a vzácné druhy hub, včetně druhů uvedených v Červeném seznamu makromycetů ČR a druhů chráněných zákonem, vyskytujících se v Moravskoslezských Beskydech a Podbeskydí, popřípadě v jejich bezprostředním sousedství. Lze ukázat, že se tyto druhy vyskytují i mimo chráněná území. Přednáška se bude zabývat také ochranou hub. Přednáška je určená pro širokou veřejnost, studenty vyšších ročníků, ochránce přírody a pracovníky veřejné správy.
Termíny