Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Zahajovací koncert 80. sezóny

Hudba
Vystoupí: Lucie Silkenová - soprán, Yvonne Naef - alt, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek - sbormistr, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Jac van Steen - dirigent.
Termíny