Úvod do náboženství

Volný čas
Základní historické a kulturní souvislosti vzniku velkých světových náboženství, jejich víra, etické principy, filozofické koncepty a rituály. Bohatý obrazový materiál. Přednáší: Mgr. Lenka Doležalová
Termíny