Vykořenění? - Sídlištní lidé

Výstava
Fotografická výstava Jaromíra Čejky.
Termíny