Marie Al-Ashhabová – klavír, Milan Al-Ashhab – housle, Vojtěch Urban – violoncello

Hudba
Tradiční chopinovský koncert hostí oceňované mladé interprety.
Termíny