JIŘÍ ŠTOURAČ obrazy a kresby

Výstava

Malíř, náležející do proudu nové figurace se narodil roku 1960 v Novém Městě na Moravě a nyní žije v nedalekém městě Bystré. Roku 1984 absolvoval AVU Praha. Vedle malířské tvorby s figurálními náměty a tématem interiérů a zátiší se věnuje také uhlové kresbě a ilustraci. Při studijní cestě do Itálie se roku 1994 seznámil s freskami Piera della Francessca a roku 1991vykonal pěší pouť z Prahy do Santiago di Compostela. Mimo jiné je malíř zastoupen ve sbírkách Národní galerie. Na výstavě se můžete těšit na figurální náměty, interiéry a zátiší.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 13. 9. 2014 od 14.00 hod. ve výstavních sálech centra. 

Termíny