67. UMĚLECKÝ SALON

Výstava

Výstavní projekt představí diplomové práce  absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2014 v ateliérech školy.

 

Výstava představí výtvarná díla, která vznikla jako závěrečné práce magisterského stupně studia v závěru akademického roku 2014. I když v posledních letech nastupující generace výtvarných umělců hledá vyjádření stále častěji v oblasti nových médií, konceptuálních a performativních  postupů, výběr se soustředí především na klasická výtvarné disciplíny malby, kresby, grafiky, fotografie, sochařské práce a prostorové instalace.

 Vernisáž výstavy se koná v sobotu 27. 9. 2014 od 14.00 hod. ve výstavních sálech městské galerie. Úvodní slovo pronese PhDr. Kaliopi Chamonikola.

Termíny