Rok české hudby v Poličce 2014: FENOMÉN JANÁČEK

Hudba

Miloš Štědroň ve svém večeru představí jednoho z největších světových skladatelů 20. století. Především půjde o pokus stanovit příčiny a průběh formování této osobnosti. Bude představen nejprve regionální Janáček 70. – 90. let 19. století, a posléze Janáček v konfrontaci s evropským verismem, impresionismem, expresionismem a avantgardou dvacátých let 20. století. V návaznosti na Milana Kunderu se pokusí objasnit některé janáčkovské mýty – mýtus nápěvků mluvy, princip montáže, mýtus avantgardy. Z Janáčkova díla se Miloš Štědroň bude zabývat skladbami, na jejichž kritické edici nebo rekonstrukci se podílel spolu s Leošem Faltusem. Půjde zejména o houslový koncert Putování dušičky, symfonii Dunaj, 1. smyčcový kvartet, Zápisník zmizelého a ukázky ze soudobých avantgardních režií Janáčkových oper. Hudební pořad se koná v úterý 16. 9. 2014 od 17.30 v hudebním sále centra. Vstupné 30,- Kč.

Termíny