Program otevřeného filmového vzdělávání - premiéra krátkých filmů 2013/14

Film
Od podzimu 2013 do jara 2014 probíhal v Ponrepu a na FAMU Program otevřeného filmového vzdělávání. Díla, která v jeho rámci začínající filmaři vytvořili, zažijí nyní v Ponrepu svou premiéru. Garanti Programu Jiří Forejt, Tomáš Hruška a Črt Brajnik zájemce seznámí s obsahem nového ročníku, který v Ponrepu zahájíme 23. září v 15.30. Součástí večera bude uvedení krátkého snímku ze sbírek NFA. Projekční pásmo završí diskuze s autory a večírek, který se odehraje v blízkosti kina Ponrepo.
Termíny