Přednáška z cyklu Umění dívat se: Jak dobře lhát? Média a umění duševního šermu

Volný čas
Přednáší Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze). Anotace: V záplavě nejrůznějších tzv. esoterických příruček toho jak žít, které jsou často naivním zfušováním renesančního hermetismu, v myriádách mediálních sdělení, které nám vysvětlují co je správné a co je nemístné, se jasně ukazuje poslední kompetence tzv. filosofického myšlení, kterou nepřevzaly speciální vědy: kritika užívání jazyka. Sémiotika a teoretická rétorika nabízí některé konceptuální nástroje vhodné k diskvalifikaci zdánlivě přirozených komunikačních systémů. V přednášce si na některé z nich ukážeme.
Termíny