Večer z písní a slov

Divadlo
Komorní pořad herců divadla Sklep Lenky Vychodilové (zpěv, zábava) a Davida Nolla (piáno, zpěv) sestavený z písniček, básniček a scének určených malým i velkým příznivcům humoru a parodie.
Termíny