PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA PRO SENIORY X

Volný čas

Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.


Termín: pondělky 21. 9. – 30. 11. 2020 (9.00 -10.45)

Cena cyklu přednášek: 400,- Kč
Omezená kapacita: 60 osob
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme v úterý 1. 9. 2020 od 8.00 do 11.00 hod.

Poznámka: Muzeum a pamětní síň S. Freuda je od března 2020 přejmenováno na Centrum tradičních technologií v Příboře- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Termíny