Festivalový komorní orchestr SHF

Hudba
Vojtěch Spurný - dirigent, cembalo. Markéta Cukrová - mezzosoprán. Program: Il Prete Rosso a jeho současníci, Jan Zach - Antonio Vivaldi - František Benda.
Termíny