Šaty dělaj´ pračlověka

Výstava
V České republice nejsou vhodné podmínky pro zachování pravěkých oděvů. Malé fragmenty látek se mohou dochovat ve rzi kovových předmětů. Někdy najdeme otisky látek a provázků na keramice. Rekonstrukce oděvu našich předků je tedy přímo závislá na trvanlivosti materiálů archeologických nálezů. Ať jsou to různé nástroje k výrobě tkanin nebo součásti samotného oděvu. Pravěcí lidé si vyráběli oděvy z kůží, kožešin a vláken rostlinného a živočišného původu. Využívali ovčí vlnu, lýko stromů nebo vlákna rostlin, například kopřivy, konopí a lnu. Pravěké oděvy byly barevné. K barvení se používaly hlavně listy, květy, plody a kůra. Vzory na tkaninách se vytvářely pomocí nití různých barev nebo materiálů různým typem tkaní a dokonce střídáním nití s různým směrem a ostrostí kroucení. Výstava o oblékání v pravěku má osvědčení vstřícnosti k lidem se zrakovým postižením. Dozvíte se nejen to, jak se naši pradávní předkové oblékali, ale také to, jak si své oblečení vyráběli.
Termíny