Příběhy nové kultury

Výstava
Výstava portrétů a příběhů lidí z celé ČR, kteří žijí udržitelně, občansky aktivně a v blízkém vztahu s přírodou. Výstava Příběhy nové kultury vznikla v rámci mediálně-vzdělávacího projektu Učíme se příběhy iniciátorek Lenky Papadakisové a Kateřiny Jonášové.
Termíny