GASKids - Programy pro děti

Volný čas
Tvořivé dílny pro malé umělce od 6 do 13 let. Děti se hravou formou seznamují s uměleckými díly a s výtvarnými technikami.
Termíny