Česko-německé fórum mládeže

Volný čas
Jaké existují české nebo česko-německé iniciativy, které podporují německý jazyk v České republice? Kterými metodami informují o životě, studiu a práci v Německu? Jak povzbudit kontakt mezi Němci a Čechy? A jak pomocí zajímavých aktivit motivovat děti a mladé lidi k učení jazyka sousedů? Náš informativní cyklus Němčina v Česku představuje aktivity institucí, skupin, vzdělávacích zařízení a soukromých iniciativ, které spojuje jeden cíl: podpora německého jazyka v České republice.
Termíny