Martin Sander - Aleluja, chvalte Pána!

Hudba
Posluchači se mohou těšit na J. S. Bacha, O. Messiaena, M. Regera a také na českého skladatele - Petra Ebena. Martin Sander je v současnosti jedním z nejvýraznějších německých varhaníků. Kromě koncertní činnosti a natáčení je velmi často je zván do porot mezinárodních soutěží. Zároveň je vyhledávaným lektorem na mistrovských kurzech a workshopech.
Termíny