Architecture Week Praha 2014

Výstava
Cílem již 8. ročníku festivalu architektury, konaným pod záštitou prezidenta České republiky, je veřejnosti prostřednictvím výstavy nazvané Architektura v prostoru a čase představit ikony architektury, architekturu a její dědictví. Proběhnou také přednášky architektů na FA ČVUT a procházky za architekturou. Pod záštitou Ivany Zemanové se také uskuteční výtvarně-architektonický projekt pro 4. a 5. třídy ZŠ Hravý architekt 2014, kterého se zúčastní děti ze 30 měst ČR, zemí V4 a Itálie. Projekt na základě besed a vlastní výtvarné tvorby přiblíží dětem architekturu a nutnost péče o kulturní dědictví.
Termíny