ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Volný čas
Odpoledne otevřených dveří DDM, prohlídka prostor výtvarného ateliéru, keramické a modelářské dílny, nabídka tvořivých činností. Poplatky dle zvolených činností. Info: R. Benešová.

Termíny