Vinařův rok

Volný čas
Víno a vinařství jsou symboly Jižní Moravy. Vinice již po několik staletí krášlí okolí Hodonína … přijďte děti seznámit s významným kulturním a zemědělským fenoménem našeho regionu. Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá ve dnech 6. a 7. 10. 2014 tématický program pro děti MŠ a ZŠ Vinařův rok. Děti se seznámí s pěstováním a zpracováním révy vinné i se zvyky a tradicemi, které se k tomuto významnému kulturnímu a hospodářskému dědictví u nás na Jižní Moravě váží. Uvidí ukázky práce ve vinohradě (řez révy, okopávání, ošetření i ochrana vinice), zpracování hroznů (vážení, mletí, lisování ) i sklepní hospodářství. Stanou se součástí našeho fenoménu, jak se kuličky hroznů promění ve víno. Program se uskuteční na nádvoří zámečku Masarykova muzea. Školy, které mají zájem o tuto akci se mohou objednat na tel. čísle 518 352 271, popř. emailem na adrese: evropa@masaryk.info

Termíny