TÝDEN KNIHOVEN 2014: VELKÁ VÁLKA A ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE VE FONDU MUZEJNÍ KNIHOVNY

Volný čas
Shrnutí: Možnost prolistovat regionální tisky z let 1914-1919 a publikace s tématem 1. světové války a Československých legií v zahraničí vydané v českých zemích i v zahraničí. V letošním roce proběhne již 18. ročník Týdne knihoven. Jedná se o celostátní akci vyhlašovanou pravidelně Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost tohoto ročníku je upřena především na knihovny českých muzeí. Dává jim možnost využít rozsáhlé mediální kampaně a představit ojedinělé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům. Vedení SKIP(u) ve shodě s vedením Asociace muzeí a galerií ČR vyhlásilo pro muzejní knihovny celosvětově vnímané téma - 100 let od zahájení 1. světové války.

Termíny