Velká válka ve fotografiích

Volný čas
Výstava k příležitosti 100. výročí zahájení 1. světové války. Neklade si za cíl detailně mapovat historické události daného období. Prostřednictvím fotografií, které se zachovaly v pozůstalosti dvou místních legionářů Bohumila Němečka a Františka Rajeckého, se však snaží o možnost nahlédnout na tehdejší situaci individuálním pohledem fotografa. Ve většině případů je tím fotografem František Evjak, jehož snímky coby frontového fotografa rakousko-uherského 3. pěšího pluku, se zachovaly v obou z uvedených pozůstalostí. Naskýtá se nám tak příležitost nahlédnout do dění na válečné frontě z bezprostřední blízkosti.

Termíny