Mikve - přežitý nástroj útlaku, nebo cesta k naplněnému ženství?

Volný čas
Evropský den židovské kultury se již téměř dvě desetiletí snaží široké veřejnosti v mnohých evropských městech zprostředkovat setkání s různými aspekty bohatého kulturního dědictví židovského národa. Jeho letošní téma zní Ženy a judaismus. Židovské muzeum v Praze pořádá k této příležitosti diskuzi o rituální lázni, její roli v životě praktikujících židovských žen, ale i o jejím vnímání v sekulární židovské perspektivě. Nad tématem se budou společně zamýšlet rebecin Elise Peter-Apelbaum, pedagožka Lauderových škol Tereza Gafna Váňová a v Praze žijící izraelská filmová teoretička Ruth Ben Hadar. Po diskuzi bude následovat návštěva historické i současné mikve s výkladem.
Termíny