Ptačí sněm

Divadlo
Text je subtilní alegorií popisující iniciační cestu skupiny ptáků za jejich pravým králem. Dudek jako sufistický učitel vede ptáky k ptačímu králi Simorghovi, čili k osvícení. Let ptáků pouští vyjevuje naši fascinaci pozemským, fascinaci existencí. Můžeme se identifikovat se slabostmi Sokola, který je oddán jen rukám svého pána, nebo marnivostí Páva, s jeho zotročením hmotou, nebo s úzkoprsostí Papouška, který, ač nespoutaný, sedí bez zvláštní potřeby ve své kleci… Ptáci nechtějí opustit bezpečný přístav známého světa, podobně jako my lidé, kterým je zatěžko překročit povědomé hranice života a vlastní soběstačnosti. Neustále je přítomen konflikt mezi pokušením zůstat na namístě či se dokonce vrátit a touhou postupovat vpřed - uskutečnit nemožné. Perský epos z 12. století ve zpracování dramatika a filmového scenáristy J.-C. Carrièra proslavila inscenace Petera Brooka z konce 70. let. Slovinská verze je dnešním zpracováním filozofického, silně metaforického textu.
Termíny