XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie

Výstava
Priestor k nahliadnutiu. Ľubomír Ďureček pohľadom Jána Kraloviča a Tomáš Džadoň pohľadom Barbory Šedivej. Výber diel k výstave akčného a konceptuálne zameraného výtvarníka Ľubomíra Ďurčeka (1948) v priestoroch GASKu zohľadňuje autorovo pôsobenie a aktívne vstupovanie do mestského prostredia. Vzhľadom k dobe vzniku prác (70. - 80. roky) je verejný priestor zaťažený politickými konotáciami. Gestá a intervencie nadobúdajú vzťah aj k celkovej situácií normalizačného obdobia. Ich význam však nie je iba v odhaľovaní politicko-spoločenských anomálií, ale smeruje skôr k primárnemu medziľudskému kontaktu, k vytváraniu vzťahových situácií. Gestický minimalizmus, efemérnosť, nepostrehnutelnosť akcie je zviditeľňovaná prostredníctvom fotografie, ktorá umožňuje moment pristavenia sa. Otvára mentálny a duchovný priestor k opätovnému priblíženiu sa neopakovateľnej situácie. Do výberu Ďurčekových prác vstupuje svojou intervenciou, architektonickou inštaláciou významný predstaviteľ mladej generácie slovenských umelcov Tomáš Ďžadoň (1981). Jeho umelecký komentár však nie je v rovine "poznámkového aparátu", ale v duchu zaujatia jasnej pozície k téme, zosilnenia jej aktualizačnej hodnoty. Džadoň vytvára novú vrstvu ktorá sa napája práve na kľúčové princípy kolaborácie a situačnej intervencie a posúva ich do súčasnej podoby v kontexte inštitucionalizovanej praxe.
Termíny