Pouť k trpící Matce, stojící pod křížem svého Syna

Volný čas
Termíny