DVĚ TVÁŘE Lukáš Orlita

Výstava

Výstava „Dvě tváře“, prezentuje autorovy obrazy ve dvou tématických polohách.

A to mladší figurální polohu, intenzivně rozvíjenou i v nástěnných malbách realizovaných

v rámci skupiny In Dust Troll v exteriéru (v opuštěných továrnách, nádražních halách, tramvajových zastávkách apod.), a „starší“ polohu geometrickou pro autora typičtější.

 Pro tvorbu Lukáše Orlity je samozřejmostí střídání výtvarných témat, které zpravidla pojí specifické geometrické uspořádání. Toto uspořádaní postupem času nabylo mnoha podob.

Nejprve se jednalo o pečlivé a přesné uchopování architektonických mostních krajin za pomoci perspektivy, později měly obrazy op-artově působící podobu vzniklou opakovaným

používáním šablon skládaných do kaleidoskopických vzorců a nakonec tyto striktní geometrie přirozeným způsobem vyústily v sérii obrazů měkkých křivek a kruhů, opět za bohatého využití šablonovitých postupů.

 Ve figurální tvorbě autor již delší dobu zpracovává archetypální příběh Fausta a Markétky. Příběh životního hledání, zklamání, transformování a vykoupení. Toto téma pozvolnou cestou autor vyvíjel ze starších kompozic s jednou postavou připomínající kybernetické potápěče nebo jeptišky a nakonec zakončil sérii rozměrných obrazů pracující převážně se třemi postavami. Tyto postavy vytvářejí napjatý trojúhelníkový vztah volně odkazující ke geometrickým psychologickým významům.

 V abstrakci Lukáš Orlita pro změnu zkoumá nové způsoby kompozic inspirovaných 3D grafikou a jejími možnostmi virtuálních architektonických prostorů a architektonických fragmentů. Konkrétní inspirace spočívá v neřízených kumulacích tvarů, jejich překrývání a prostupování. Vytváří tak změti ústící do nových prostorových vztahů, které chvílemi připomínají neznámé znaky - symboly.

 Obě autorovy polohy, jak figurální tak i geometrická, spolu symbolicky úzce souvisí a společně vytvářejí tak větší celek s psychologickým, duchovním a transformačním přesahem.

Lukáš Orlita (1974) je absolventem Fakulty Výtvarných Umění VUT v Brně. Studoval v ateliéru Figurální malby u ak. mal. a prof. Jiřího Načeradského v letech 1996 – 2000.

Termíny