Žatecký stříbrný poklad

Výstava
Ojedinělá možnost spatřit nejvýznamnější archeologický nález z katastru města Žatce z počátku 11. století. Nejbohatší český stříbrný poklad raného středověku byl objeven při stavbě skladu na dnešním Chmelařském náměstí dne 27. dubna 1937. Hliněná nádoba byla doslova napěchována stříbrnými předměty o celkové váze bezmála 2,7 kg. Podstatnou součástí bylo celkem 19 tyčinkovitých stříbrných hřiven, dále desítky soudobých šperků, toaletní souprava, plechové křížky, ozdobné závěsné schránky – tzv. kaptorgy, duté stříbrné perly a téměř 340 mincí českých a německých ražeb. Nález doplňuje i několik zlatých předmětů – dva honosné prsteny (jeden s vloženým almandinem a drobnými perlami) a několik článků zlatého řetízku. Poklad, který představoval na tehdejší dobu skutečně pohádkové bohatství, ukryl do země na sklonku 20. let 11. století specializovaný řemeslník-šperkař. Dokládají to např. i smotky stříbrného drátu, které sloužily jako polotovar k výrobě exkluzivních šperků. Okruh odběratelů se rekrutoval z movitých obyvatel přilehlého přemyslovského hradiště.
Termíny