Dny evropského kulturního dědictví

Volný čas
Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si nahazování omítky, případně rytí sgrafit, čeká je i poučený výklad se zajímavostmi „ze života stavebně-historického průzkumníka“ s důrazem na poznání týkajícího se hradu Grabštejna.
Termíny