Stoikové a smysl života

Kurzy, vzdělání, konference

Život s sebou nese nutnost čelit mnoha krizím, společenským i osobním. Právě v takových okamžicích nás více než kdy jindy provází otázka o smyslu života: Jaký význam má naše snažení? O co má vůbec smysl usilovat? A o co se můžeme opřít, když se vše kolem nás mění? Odpovědi stoických filozofů na tyto otázky neztratily svou aktuálnost ani po mnoha staletích.

 

Z hygienických důvodů a kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace míst na přednášky prostřednictvím webového formuláře „Rezervace místa“.

Účinkují

Ing. Pavel Goliáš

Termíny