Miroslav Salava - Kůže

Výstava
Na výstavě v Archivu výtvarného umění se setkáme s lyrickým deníkem Miroslava Salavy. Neopakovatelný exemplář obsahuje řadu autorových kreseb, vlepené básně, fotografie, dopisy literárních přátel a další vložené předměty, díky kterým můžeme nahlédnout básníkovu tvář během každodenní tvorby.
Termíny