Tváře Velké války

Výstava
Prostřednictvím bohaté kolekce uniforem příslušníků rakousko-uherské armády i československých legií, vojenské výstroje a výzbroje většiny do světového konfliktu zapojených armád a rozsáhlého souboru dokumentačního materiálu i dobových fotografií umožní výstava Tváře Velké války návštěvníkům nahlédnout do válečných zákopů či vojenských lazaretů, ale i do každodenní reality života mimo frontu.
Termíny