Současná kresba a grafika Olomoucka

Výstava
Výstava se koná u příležitosti vydání publikace Umění Olomouckého kraje – kresba a grafika 1900-2013, která je již čtvrtou knihou věnovanou výtvarnému umění olomouckému regionu.
Termíny