Kopalova cesta z Litomyšle na měsíc

Volný čas
Přednáška dr. Jiřího Grygara ke 100. výročí narození litomyšlského rodáka.
Termíny