Proměny Brna ve fotografii

Výstava
Jak se změnily brněnské čtvrti během života několika generací? Na to se pokouší odpovědět právě vycházející kniha Proměny Brna ve fotografii a stejnojmenná první výstava letošní sezony v Mahenově divadle. Kniha je výsledkem usilovné desetileté práce amatérského fotografa Přemysla Dížky a obsahuje neuvěřitelných 1697 snímků, ze kterých na čtenáře dýchá nostalgie života dvou uplynulých staletí města Brna. Přemysl Dížka shromáždil stovky historických záběrů z téměř všech brněnských čtvrtí a pro srovnání pořídil snímky stejných míst v současnosti. Přiblížit se historickým fotografiím nebylo snadné, autor musel zohlednit, jaký objektiv použil autor historické fotografie, počkat na vhodné světelné podmínky a nalézt stejné místo záběru. To překvapivě patřilo k největším problémům, protože v Brně se v uplynulých dvou stech letech neustále stavělo, mnoho domů bylo strženo a často se změnila i úroveň terénu. Zdrojem historických fotografií byly zejm. archivy městských částí, sběratelé a také zcela neznámí pamětníci. Výstava v Mahenově divadle přináší ukázky z knihy – srovnání historických a současných fotografií nejznámějších brněnských míst.
Termíny