JAK NEJÍT Z BULTU DO ŠLENKU

Volný čas, Turistika

Vypravte se na terénní exkurzi za tajemstvími a poklady Pančavské a Labské louky – jedněch z nejkrásnějších a nejcennějších krkonošských rašelinišť.
Vaší průvodkyní bude botanička a znalkyně těchto mokřadů Viera Horáková. Počet účastníků omezen!









Kontakty

www.krnap.cz

Termíny