LEOPOLD PÖLZL A ÚSTÍ NAD LABEM

Kurzy, vzdělání, konference

Osud významného politika a starosty města Ústí nad Labem v letech 1. republiky. Přednáška historiků V. Houfka a M. Krska k 70. výročí úmrtí L. Pölzla. Vstup volný

Termíny