Světová kronika Hartmanna Schedela

Volný čas
Latinsky psaná Schedelova kronika (Liber Chronicarum) z roku 1493 patří mezi nejambicióznější a zároveň nejlépe dochované prvotisky. Vznikla v Norimberku, který byl jedním z nejvýznamnějších center německé renesance a humanismu. Kronika je unikátní svým obrazovým doprovodem, který tvoří 1809 ilustrací! Na 1809 dřevořezů bylo použito ale pouhých 652 tiskových bloků, takže některé byly použity několikrát. Dílo je rozděleno do šesti věků od stvoření světa až po rok 1493. Navíc je přidán ještě krátký sedmý věk, který směřuje k Poslednímu soudu. Ve výzdobě najdeme např. řadu dobových pohledů na významná města. Jedním z nich je i Praha, která je dána do souvislostí s Karlem IV., za jehož vlády se rozrostla a získala na významu. Kronika je jakousi encyklopedií konce 15. věku, která nabízí zajímavý náhled do pestrého myšlenkového i obrazového světa konce středověku. Přednáška Marka Zágory.
Termíny